top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMU
Değerli Katılımcımız,

 

BNC Turkey (AQUARIUS BİLİŞİM SAĞLIK EĞİTİM TİC.LTD ŞTİ) olarak kayıt sırasında edinmiş olduğumuz kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kanun'da düzenlenen aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki bilgilendirmeyi yapmak isteriz:

 

BNC Turkey (AQUARIUS BİLİŞİM SAĞLIK EĞİTİM TİC.LTD ŞTİ), kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İşbu yükümlülük siz değerli katılımcımız tarafından kişisel bilgilerin uygulamada herkesçe görülebilir hale getirilmesi halinde uygulanmayacaktır.

 

Adınız, soyadınız, kimlik numaranız, e-posta adresiniz ve telefon numaranızı açıkça belirterek sitemizde bulunan şirket posta adresine posta yolu ile ulaşarak, tarafınızca sağlanan bilgilerde değişiklik yapma, iptal etme ve bunlara itiraz etme hakkınızı kullanabilirsiniz.

 

BNC Turkey (AQUARIUS BİLİŞİM SAĞLIK EĞİTİM TİC.LTD ŞTİ)'nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, uygulamaya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, (AQUARIUS BİLİŞİM SAĞLIK EĞİTİM TİC.LTD ŞTİ)'nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

(AQUARIUS BİLİŞİM SAĞLIK EĞİTİM TİC.LTD ŞTİ) sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece (AQUARIUS BİLİŞİM SAĞLIK EĞİTİM TİC.LTD ŞTİ bünyesinde kullanılacaktır. Kişisel veriler (BAQUARIUS BİLİŞİM SAĞLIK EĞİTİM TİC.LTD ŞTİ) bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, aktarma vb. işlemler aracılığıyla işlenebilecektir.

 

Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler (AQUARIUS BİLİŞİM SAĞLIK EĞİTİM TİC.LTD ŞTİ) çalışanları, üye işyerleri gibi ifa yardımcıları ile paylaşılabilecektir.

 

Bilgileriniz resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilirsiniz.

 

Kayıt Sözleşmesi ve Politikaları'nı imzalayarak kayıt işlemi sırasında paylaşmış olduğunuz kendinizi tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi (BAQUARIUS BİLİŞİM SAĞLIK EĞİTİM TİC.LTD ŞTİ)'un toplama, saklama, aktarma gibi her türlü işleme işlemini yapmaya yetkili olduğunu ve onay verdiğinizi, 6698 sayılı Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğini ve tarafınıza Formun bir nüshasının teslim edildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaksınız.

 

İş bu kayıt formunu doldurmakla ,müşteri olarak şirket bazında bilgileriniz ve aynı zamanda şirketimizde eğitimimize katılan çalışanlar nezdinde, bu kişilerin gerekli sertifika ilişkilerinde kişisel verilerini ve şirketin tüzel kişilik verilerinin kullanılabileceğini, bunların özel veri sorumlusu tarafından saklandığını ve gerekli hallerde iletişime geçerek bu bilgilerin temin edilebilineceği kabul etmiş buluncaksınız

bottom of page